Welkom bij de Nederlandse Vereniging !

je maintiendraiSinds 1990 bestaan wij als vereniging voor Nederlanders, woonachtig in Liechtenstein en omstreken. Door het regelmatig organiseren van evenementen wordt de verbondenheid met Nederland onderhouden. Het speelt daarbij geen rol of iemand Nederlands staatsburger is of anderszins een Nederlandse achtergrond heeft. Voorbeelden van evenementen zijn de viering van Koninginnedag, voetbalkampioenschappen, Sint Nicolaas en de nieuwjaarsmaaltijd met boerenkool. Maar ook tussendoor vinden spontane of georganiseerde verenigingsactiviteiten plaats. Bij alle evenementen zijn alle gezinsleden welkom.

De formele basis voor de vereniging zijn de statuten, die volgens Liechtensteins recht zijn opgebouwd. Een vast moment in het verenigingsjaar is de algemene ledenvergadering. Na het afronden van de vaste agenda wordt deze avond meestal afgerond met het traditionele en altijd gezellige sjoelen. De vereniging heeft een 7-koppig bestuur.


(boven, vlnr: Jan van Gennep, Patrick Holtermans, Henri van der Knokke (penningmeester), Jos van de Velde (voorzitter).
onder, vlnr Rodger Camijn (secretaris), Nora van de Korput, Otto van Ruiten)

Nog geen lid ?

Bent u woonachtig in Liechtenstein of omgeving en heeft u de behoefte om in verenigingsverband iets Nederlands, iets met Nederland of iets met Nederlanders te doen? Aarzel niet en neem gerust contact op met één van de bestuursleden. U bent welkom om bij het eerstvolgende evenement eens langs te komen en sfeer te proeven.
Hier vindt u alle informatie over het lidmaatschap.